Privacy

 • Ik respecteer de privacy van onze gebruikers. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.
 • Welke gegevens verzamelen we?
  Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die u aan ons zelf verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:Naam, adres, postcode en/of woonplaats;
  Telefoonnummer;
  E-mailadres;
 • Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
  Om contact met u op te kunnen nemen, onder andere met betrekking tot een bestelling.
 • voor intern gebruik
 • Bewaartermijn
 • Omdat wij u gedurende een langere periode de mogelijkheid willen bieden om de foto’s te bestellen, bewaren wij uw gegevens en de fotobestanden voor een periode van maximaal 5 jaar of voor zover er voor ons een wettelijke verplichting bestaat de gegevens te bewaren en beschikbaar te houden.
 • Uw rechtenU heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren.  Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens. Een recht op het beperken van de verwerking en het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u een recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u ons een schriftelijk verzoek doen.Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via marco@mmrb.nl